Voorschool (2-4 jaar)

Voorschool

Als uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar is, dan hoeft uw kind niet meer te wachten op een plek op onze Voorschool!
Er is direct plaats op de Zuidwalschool, Samsam, Van Ostadeschool en de Al Qoebaschool. De voorschool is goed voor de ontwikkeling van ieder kind. De voorschool zorgt voor een goede start en bereidt uw kind spelenderwijs voor op de basisschool. Kinderen jonger dan 2,5 jaar kunnen meedoen aan Samen Spel en Kindersymfonie!
De Voorschool zorgt ervoor dat uw kind goed voorbereid kan starten op de basisschool. Daarom wordt er intensief samen gewerkt met de groepen 1 en 2 van de basisschool.
Er is veel aandacht voor de Nederlandse taal en bijvoorbeeld de lichamelijke en creatieve ontwikkeling van uw kind. Gediplomeerde leidsters halen het beste uit uw kind. Op de voorschool zitten kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Ouders en de voorschool
Als ouder wordt u natuurlijk nauw betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. U bent van harte welkom bij de spelinloop en tijdens de activiteiten op de groep en u kunt gebruik maken van onze peuterbibliotheek. De leidster bespreekt regelmatig met u hoe uw kind vooruit gaat.

Hoe ziet de voorschool er uit?
Het lokaal van de Voorschool is ingericht met leuke speelhoeken met elk een thema. Uw kind zit 4 dagdelen op de Voorschool verdeeld over een aantal ochtenden en middagen. Er is ook een gezellige en kindvriendelijke buitenspeelruimte waar uw kind veilig kan spelen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of wilt u uw kind inschrijven? Dan kunt u langskomen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 16.00 uur op de Zuidwalschool, Samsam, Van Ostadeschool of de Al Qoebaschool. U kunt ook mailen naar voorschool@jeugdwerk.nl

Bent u hierna nog niet tevreden?
Dan kunt u formeel een klacht indienen bij de voorschool manager mevrouw S. el Hamdi, die met u zal bekijken op welke wijze deze klacht opgelost kan worden.Mocht blijken dat dit niet mogelijk is, dan wordt de klacht voorgelegd aan de directie van de stichting, vertegenwoordigd door de dhr. R.Wijnands.

U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk toelichten.Iedere klacht wordt met uiterste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Na het indienen van uw klacht wordt er in elk geval contact met u opgenomen.Indien u, ondanks al deze mogelijkheden toch nog niet tevreden bent met de afwikkeling van uw klacht,kunt u deze voorleggen aan de Geschillen Commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Postbus 90600 2509LP Den Haag

bezoekadres Bordewijklaan 46, Den Haag

Tel: 070 – 310 53 10

F 070 – 365 88 14

Advertenties