Vacatures

Mbo-4 pedagogisch medewerker Voorschool voor 14 uur

De Stichting de Talenten”klup” is voor haar voorschool Al Qoeba opzoek naar een pedagogisch medewerker niveau 4.

Algemene kenmerken:

De pedagogisch medewerker is een professional op MBO 4 niveau die geschoold en/of ervaren is in het werken met peuters op de groep en die getraind is in VVE beschikt over haar Taal op 3 F niveau. Zij is iemand die zelfstandig en taakgericht kan werken, die in staat is haar werk zelf te plannen en in te richten, maar tegelijkertijd een teamplayer is. Zij beschikt in het bijzonder over kennis over het belang van spelend leren en over de sociaal-emotionele ontwikkeling en hechting van peuters.
In samenwerking met de coachende hbo-pedagogisch medewerker is zij verantwoordelijk voor de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het VVE-programma, voor de uitvoering van opbrengstgerichte activiteiten, en voor het onderhouden van contacten met ouders.

Doel van de functie:

Het bevorderen van de voortgang van de dagelijkse gang van zaken binnen de
peuterspeelzaal en het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor de peuters tot 4
jaar door het observeren en begeleiden van peuters middels spel, ontspanning, contacten.
De ontplooiingsmogelijkheden van de peuters en de onderwijsbehoeften in kaart brengen, een beredeneerd aanbod bepalen en ontwerpen door observatie en registratie aan de hand van KIJK.

Werkzaamheden pedagogisch medewerker:

Peuters begeleiden:

• Schept een gezellig, veilig, stimulerend en positief groepsklimaat, waar het kind
zich vrij kan ontwikkelen;
• Stimuleert de peuter tot een gelijkwaardige participatie in de groep, stimuleert de
cognitieve, sociale, emotionele, zintuiglijk motorische, creatieve en taalontwikkeling
door middel van op de leeftijd en capaciteiten afgestemde activiteiten;
• Houdt toezicht gedurende de uitvoering van activiteiten, stelt regels, geeft grenzen
aan, corrigeert waar nodig en bewaakt hygiëne en veilig gebruik van materialen;
• Werkt volgens een pedagogisch plan en stemt de activiteiten hierop af,
inachtnemingen van de dag planning, voorschriften en werkafspraken VVE en KIJK;
• Signaleert naar de leidinggevende indien een kind meer hulp of ondersteuning
nodig heeft dan binnen de peuterspeelzaal geboden kan worden en doorverwijzing
naar andere instanties en/of instellingen nodig is. Houdt na doorverwijzing contact;
• Werkt samen en stemt aanpak en werkwijze af met partners als
onderwijsinstellingen, consultatiebureaus en/of andere organisaties.
Resultaat: Peuters begeleid gedurende de met de ouders/verzorgers afgesproken periode,
zodanig dat zij opgevangen, ontwikkeld, opgevoed en gestimuleerd worden zoals
overeengekomen in het pedagogisch plan.

Peuters verzorgen:

• Verzorgt de peuters, wat betreft eten en drinken, eventuele toediening van
medicijnen, verschoont kinderen, helpt bij het zindelijk worden;
• Stimuleert de zelfstandige uitvoering van de algemene dagelijkse handelingen,
zoals aankleden, persoonlijke verzorging en dergelijke.
Resultaat: Gedurende de overeengekomen periode peuters verzorgd conform de hygiëne-eisen en afspraken met ouders/ verzorgers.

Profiel van de functie:

Kennis:

• Mbo 4 werk- en denkniveau;
• Afgeronde relevante Mbo 4-opleiding;
• Pedagogische kennis;
• Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
• Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen;
• Kennis van VVE en KIJK.

Specifieke functiekenmerken:

• Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen;
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van
verslagen en contacten met ouders;
• Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden om medewerkers te
begeleiden en stimuleren;
• Plan- en organisatievermogen voor het beheren van de peuterspeelzaal;
• Geduld in het observeren van peuters en in de omgang met peuters.

Competenties (combinatie van kennis en vaardigheden):

• Sociaal-communicatieve competenties;

Samenwerken, betrokkenheid, overtuigingskracht, organisatie bewustzijn,
netwerken, klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden.

• Intellectuele competenties;
Analytisch vermogen, oordeelsvorming, omgevingsbewust, creativiteit, vakmanschap.
• Emotionele competenties;
Inlevingsvermogen, integriteit, zelfvertrouwen, moed, stressbestendigheid.
• Taakgerichte competenties;
Initiatief, inzet, kwaliteitsbewust, besluitvaardigheid, flexibiliteit.

Als je over een dosis humor en talenten beschikt, nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.

Salaris

Naast een salaris conform de CAO Kinderopvang binnen salarisschaal 6 (min €1943,- en max €2652,- op full time basis) biedt Stichting de Talenten”klup” je een baan in een stimulerende werkomgeving. Verder biedt de Talenten”klup” haar medewerkers werkbegeleiding en (bij)scholing.

C.V en motivatie brief richten aan;
Samira El Hamdi, manager VVE
T: 070-38 06 717
E: sam.elhamdi @jeugdwerk.nl

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang boven externe kandidaten.

 

Mbo-3 pedagogisch medewerker invalpool voorschool:

Algemene kenmerken:

De pedagogisch medewerker voor de invalpool is een professional op MBO 3 niveau die geschoold en/of ervaren is in het werken met peuters op de groep en die getraind is in VVE. Haar taalniveau is op 3 F. Zij is iemand die zelfstandig en taakgericht kan werken, die in staat is haar werk zelf te plannen en in te richten, maar tegelijkertijd een teamplayer is. Zij beschikt in het bijzonder over kennis over het belang van spelend leren en over de sociaal-emotionele ontwikkeling en hechting van peuters.

In samenwerking met de coachende hbo-pedagogisch medewerker is zij verantwoordelijk voor de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het VVE-programma, voor de uitvoering van opbrengstgerichte activiteiten, en voor het onderhouden van contacten met ouders.

Doel van de functie:

 • Het bevorderen van de voortgang van de dagelijkse gang van zaken binnen de
  peuterspeelzaal en het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor de peuters tot 4
  jaar door het observeren en begeleiden van peuters middels spel, ontspanning, contacten.
 • De ontplooiingsmogelijkheden van de peuters en de onderwijsbehoeften in kaart brengen, een beredeneerd aanbod bepalen en ontwerpen door observatie en registratie aan de hand van KIJK.

Werkzaamheden pedagogisch medewerker:

Peuters begeleiden:

 • Schept een gezellig, veilig, stimulerend en positief groepsklimaat, waar het kind
  zich vrij kan ontwikkelen;
 • Stimuleert de peuter tot een gelijkwaardige participatie in de groep, stimuleert de
  cognitieve, sociale, emotionele, zintuiglijk motorische, creatieve en taalontwikkeling
  door middel van op de leeftijd en capaciteiten afgestemde activiteiten;
 • Houdt toezicht gedurende de uitvoering van activiteiten, stelt regels, geeft grenzen
  aan, corrigeert waar nodig en bewaakt hygiëne en veilig gebruik van materialen;
 • Werkt volgens een pedagogisch plan en stemt de activiteiten hierop af,
  inachtnemingen van de dag planning, voorschriften en werkafspraken VVE en KIJK;
 • Signaleert naar de leidinggevende indien een kind meer hulp of ondersteuning
  nodig heeft dan binnen de peuterspeelzaal geboden kan worden en doorverwijzing
  naar andere instanties en/of instellingen nodig is. Houdt na doorverwijzing contact;
 • Werkt samen en stemt aanpak en werkwijze af met partners als
  onderwijsinstellingen, consultatiebureaus en/of andere organisaties.

Resultaat: Peuters begeleid gedurende de met de ouders/verzorgers afgesproken periode,
zodanig dat zij opgevangen, ontwikkeld, opgevoed en gestimuleerd worden zoals
overeengekomen in het pedagogisch plan.

Peuters verzorgen:

 • Verzorgt de peuters, wat betreft eten en drinken, eventuele toediening van
  medicijnen, verschoont kinderen, helpt bij het zindelijk worden;
 • Stimuleert de zelfstandige uitvoering van de algemene dagelijkse handelingen,
  zoals aankleden, persoonlijke verzorging en dergelijke.

Resultaat: Gedurende de overeengekomen periode peuters verzorgd conform de hygiëne-eisen en afspraken met ouders/ verzorgers.

Profiel van de functie:

Kennis:

 • Mbo 3 werk- en denkniveau;
 • Afgeronde relevante Mbo 3-opleiding;
 • Pedagogische kennis;
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
 • Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen;
 • Kennis van VVE en KIJK.

Specifieke functiekenmerken:

 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van
  verslagen en contacten met ouders;
 • Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden om medewerkers te
  begeleiden en stimuleren;
 • Plan- en organisatievermogen voor het beheren van de peuterspeelzaal;
 • Geduld in het observeren van peuters en in de omgang met peuters.

Competenties (combinatie van kennis en vaardigheden)

 • Sociaal-communicatieve competenties;

Samenwerken, betrokkenheid, overtuigingskracht, organisatie bewustzijn,
netwerken, klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden.

 • Intellectuele competenties;
  Analytisch vermogen, oordeelsvorming, omgevingsbewust, creativiteit, vakmanschap.
 • Emotionele competenties;
  Inlevingsvermogen, integriteit, zelfvertrouwen, moed, stressbestendigheid.
 • Taakgerichte competenties;
  Initiatief, inzet, kwaliteitsbewust, besluitvaardigheid, flexibiliteit.

Als je over een dosis humor en talenten beschikt, nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.

Salaris:

Naast een salaris conform de CAO Kinderopvang biedt Stichting de Talentenklup in Den Haag je een baan in een stimulerende werkomgeving. Verder biedt Stichting Jeugdwerk haar medewerkers werkbegeleiding en (bij)scholing.

C.V en motivatie brief richten aan;
Samira El Hamdi manager VVE
T: 070-38 06 717
E: sam.elhamdi@jeugdwerk.nl

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang boven externe kandidaten.

Bedrijfsprofiel:

De Stichting de Talentenklup is permanent in beweging. Ons inhoudelijk werk sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen zoals Welzijn in de Wijk, de Brede Buurtschool en de Kracht- of Prachtwijkaanpak. Onze organisatie beweegt mee op de inhoudelijke ontwikkelingen die de Haagse politiek stuurt en initieert.

De stichting beweegt mee én geeft richting. Vanuit onze visie en doelen geven wij vorm en inhoud aan ons werk in het ons omringende krachtenveld. Onze werkwijze is succesvol, wij dragen deze uit naar elkaar en onze partners.

Wij doen dit eensgezind en eenduidig en beschrijven in dit beleidsplan onze missie, onze doelen en onze strategische keuzes voor de komende jaren.

Omdat wij weten dat we al jaren succesvol bezig zijn. Gewaardeerd en gekend door vele kinderen, tieners, jongeren en ouders in de Schilderswijk en het Centrum. Vanuit deze wetenschap bouwen wij voort op onze jarenlange ervaring, kennis en expertise en relaties in ‘onze’ wijken.  Als bindende en betrouwbare partner.

Vacature pedagogisch medewerker BSO

Stichting de Talenten ”klup” in Den Haag is voor Kindcentrum Zuidwal op zoek naar een
pedagogisch medewerker (28 uur) voor haar BSO!
De BSO is een nieuwe voorziening die opgestart wordt in samenwerking met Stichting Jeugdwerk Den Haag en de Zuidwalschool.
Vanwege de opstart zijn wij op zoek naar iemand die een pionier wil zijn in een nieuwe uitdagende werkomgeving. Wat houdt werken bij de BSO van Kindcentrum Zuidwal in? Elke dag ga je samen met de BSO kinderen op avontuur. Na schooltijd (en in de schoolvakanties een hele dag) komen de kinderen naar de BSO om allerlei leuke, gezellige, stoere, spannende en creatieve activiteiten te doen: zoals sporten, dansen, koken, schilderen, toneelspelen enz.Elke dag worden er meerdere activiteiten aangeboden, zodat de kinderen zelf kunnen beslissen wat ze willen doen. Samen met vrijwilligers en stagiaires zorg je dat er elke dag een goed programma wordt aangeboden. Het leuke aan de BSO is dat je je eigen talenten kunt inzetten.Je werkt 28 uur, waarvan doordeweeks halve- en in de vakanties hele dagen.Wat wordt er verder van jou verwacht?

 • Je bent een pedagogisch sterke medewerker en hebt passie voor het werken met kinderen;
 • Je hebt een positieve en enthousiaste uitstraling en instelling;
 • Je kunt goed samenwerken en denkt daarbij in mogelijkheden;
 • Je geeft anderen feedback en staat zelf ook open voor feedback;
 • Je hebt een flexibele instelling wat betreft werkdagen en werktijden;
 • Je houdt van aanpakken en kunt zelfstandig werken;
 • Je bent in staat kinderen en collega’s te enthousiasmeren en mee te nemen in je plannen;
 • Door je gevoel van humor weet je te relativeren;
 • Je bent bereid je te blijven ontwikkelen in je vakgebied;
 • Je bent een pionier

Wat bieden wij?

Naast hele leuke kinderen en een fijne werkomgeving bieden wij:

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang:
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden met een optie tot verlenging volgens de CAO Kinderopvang;
 • Salarisschaal 6 (€ 1.901,00 – € 2.595,00 bruto per maand o.b.v. 36 uur);
 • 8% vakantietoeslag
 • Een bijdrage in de pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 • Soort dienstverband: Deeltijd 28 uur.

Heb jij vragen, neem contact op met Samira El Hamdi, 070-3699332

Sollicitatie richt je aan Stichting de Talenten “klup” sam.elhamdi@jeugdwerk.nl

Advertenties